ASO – SEOs mindre kendte lillebror

ASO, App Store Optimization, er en forholdsvis ny marketings-disciplin, hvor målet er at øge apps synlighed i app stores såsom Apple App Store og Google Play. ASO minder meget om SEO, med den forskel at ASO opererer på et mere begrænset felt og med færre virkemidler.

Vi har på det seneste lavet en del projekter, hvor vores kunder enten selv er gået i gang med ASO eller har købt ASO via en ekstern konsulent. Vi er ikke selv eksperter i ASO – men her kommer alligevel et par tips, som man kan tænke over, hvis man skal launche eller har launchet en app.

Målet med ASO er helt overordnet at øge antallet af relevante downloads ved at styrke appens position i søgeresultater og lister på app stores. Udfordringen er selvfølgelig at der er over 2 millioner apps til både iOS og Android, så der er hård kamp om de gode pladser. Sagt på en anden måde er ASO en måde at gøre det nemmere for de brugere der er interesseret i ens app at finde den.

Jeg har set lidt forskellige tal for hvor stor en andel af alle app-downloads der findes via app stores, men det er helt sikkert over 50% af alle app-downloads, hvor app storen er den primære kilde. Resten findes via Google-søgninger, annonceringer på især Facebook, PR og tip fra venner og familier.

Ligesom SEO handler ASO rigtigt meget om sund fornuft, om at have en god forståelse for hvordan slutbrugeren tænker og om at sætte sig lidt ind i hvordan f.eks. Google Play og Apple App Store fungerer.

Man kan i øvrigt altid se om der er tænkt på ASO, hvis navnet på en app er langt og har en række keywords i selve navnet. Som f.eks. når spillet Wordbase i virkeligheden hedder ”Wordbase – Fun Word Search Puzzle with Friends” selvom det selvfølgelig kun omtales og vises som ”Wordbase” alle andre steder.

De vigtigste virkemidler i ASO er:

 • Nøgleords-analyse: Det allervigtigste er, at finde de nøgleord, som appens slutbrugere anvender til at søge efter appen og til at beskrive den opgave de vil have appen til at udføre. Hvor meget konkurrence er der om disse ord? Kunsten er at kunne blive modtager-orienteret og bruge de ord reelle brugere vil bruge om ens produkt eller service. De nøgleord man kommer frem til er centrale skal indgå i appens navn, beskrivelse og ”keywords”. Der er en del ”håndværk” i hvad man skal gøre og ikke gøre i forhold til nøgleord. Det kan anbefales at søge efter ”ASO Keywords” på Google og lige læse op på emnet før man går i gang. Og ligesom for SEO, så findes der en hel bunke web-tools, som kan hjælpe med at analysere eksisterende apps ASO-performance. (Se f.eks. AppTweak).
 • Valg af kategori: Når man uploader en app skal man vælge hvilken kategori man skal placere appen i. Det kan f.eks. være ”Business”, ”Kids”, ”Health & Fitness” o.s.v. På Apples App Store er der f.eks. 25 kategorier og 15 underkategorier til kategorien ”Games”. Selve kategorien betyder ikke noget for appens søgeresultater. Men det er langt lettere at få en app i ”Top-10” for nogle kategorier end andre. Og da det er stærkt selvforstærkende at ligge i en kategoris top-10, vil det i nogle tilfælde være klogt at vælge en kategori med mindre konkurrence.
 • Skærmbilleder: Når en bruger har fundet en app på Google Play eller Apple App Store, så er billederne helt afgørende for, om brugeren vælger at hente appen eller ej. Det er klogt at integrere en tekst over eller under skærmbillederne, som forklarer hvad brugeren får ud af at bruge appen. Igen er Wordbase et godt eksempel herpå.
 • A/B-test: Ligesom på web’en er det muligt at lave A/B-test hvor man f.eks. tester et sæt skærmbilleder mod et andet sæt skærmbilleder. Eller man kan teste forskellige beskrivelser eller ligefrem app-ikoner. Ikke overraskende er Google langt foran med A/B-test og har integreret A/B-test i Google Play under navnet Experiments.
 • App-ikon. Et godt app-ikon har også en stor betydning for brugernes opfattelse af appen. Dette gælder især for spil – men det kan stadig varmt anbefales at bruge noget energi på at få designet et godt app-ikon.
 • Relevans. Både Google og Apple bruger forskellige målemetoder for at analysere hvor ofte en bruger anvender en app, hvor hurtigt de sletter appen igen efter at have installeret den, hvor godt brugerne rater en app mv. Med andre ord forsøger både Google og Apple at analysere sig frem til hvilke apps der giver værdi for brugerne. I forhold til ASO så er det centrale at ramme den rigtige målgruppe og være god til at kommunikere hvilke fordele appen kan give til brugerne.

En typisk fejl vi ser er, at marketings-afdelingen ikke har adgang til Google Play Developer Console og Apple iTunes, som er de backends der hører til de to primære app stores. Via både Google Play og iTunes kan man som markedsføringsansvarlig få masser af god statistik, rette budskabet til og følge hvordan det går med ens app. Uheldigvis er det ofte IT-afdelingen der styrer og begrænser adgangen til disse backends – og derfor mister markedsføringsafdelingen styringen og også nogle gange interessen for projektet efter upload.

Så, hvis du står for at skulle launche en app, så er her en kort ASO-todo-liste, du med fordel kan tjekke:

 • Find de rigtige keywords
 • Find et godt navn til din app hvor de vigtigste keywords indgår
 • Lav et fedt ikon
 • Skriv en fængende beskrivelse – fokus på de første tre linjer
 • Lav nogle skærmbilleder der enten demonstrerer hvilke fordele brugeren får eller skriv dette på skærmbillederne
 • Husk løbende at følge din apps performance og justere beskrivelser og billeder
 • Bliv gode venner med Google Analytics og de forskellige analyse-muligheder på Google Play og Apple App Store
 • Promover appen internt i organisationen – det skaber både omtale og gode reviews
 • Husk at et app-projekt ikke slutter når appen er launchet – det er først der alt det sjove starter

Skriv en kommentar

 
Af Jakob Mikkelsen
jakob@greenerpastures.dk
+45 70 26 00 69