All posts in online møder

Online møde Greener Pastures

Samarbejde i en Coronatid

I denne Coronatid har Greener Pastures, ligesom stort set alle andre virksomheder, også måttet lægge vores arbejdsrytme og samarbejdsform om for at kunne samarbejde og for samtidigt at  holde afstand. Vi har arbejdet hjemmefra under hele forløbet. For os har ændringen ikke været så stor, idet måske halvdelen af vores møder før krisen også var online, og stort set alle teams består af deltagere fra flere virksomheder. Men alligevel har vi måttet justere og ændre relativt meget på vores hverdag.

Her er et par lessons learned, som måske kan bruges til inspiration for andre.

Læs videre…