Ta’ Cyklen Danmark: Kampagnen der fik danskerne til at cykle 21 millioner flere cykelture

Ta’ Cyklen Danmark: Kampagnen der fik danskerne til at cykle 21 millioner flere cykelture

I 2015 og 2016 havde vi fornøjelsen at udvikle en app til Ta’ Cyklen-kampagnen. Kampagnen bestod af en række aktiviteter, der skulle få os danskere til at cykle lidt mere i hverdagen.

Centralt i kampagnen var den digitale cykelcoach, som vi designede og udviklede sammen med Ta’ Cyklen-sekretariatet.

Kampagnen og herunder appens effekt blev fulgt og evalueret af forskere fra DTU og Syddansk Universitet. Og nu er deres rapporter blevet publiceret. Konklusionerne er imponerende:

  • Kampagnens samlede effekt opgøres til at være mellem 21 til 64 millioner ekstra cykelture. Dette svarer til 75 til 230 millioner kilometer kørsel, der i høj grad ellers ville være blevet kørt i bil eller med offentlig transport. (Se DTUs evaluering af ændrede transportvaner.)
  • Kampagnen har givet et samfundsøkonomisk overskud på minimum 372,7 mio DK. De helt store fordele ligger i besparelser på sundheds- og transportområdet samt positive levetidseffekter. (Se Syddansk Universitets cost-benefit-analyse.)
  • Og så er Ta’ Cyklen Danmark et lysende klart eksempel på, at en kampagne kan ændre konkret adfærd. 

Datagrundlaget for de to analyser af bl.a. appens effekt kommer fra en kombination af løbende spørgeskemaundersøgelser og anonymiseret data fra Ta’ Cyklen-appen. Samlet set kan disse datakilder give et billeder af, om og hvor meget, brugerne har ændret holdning og ændret adfærd i forhold til at bruge cyklen dagligt.

Rapporterne med evalueringen:

Al ovenstående data kan hentes fra Ta’ Cyklens evalueringsrapporter.

 
Af Jakob Mikkelsen
jakob@greenerpastures.dk
+45 70 26 00 69