App Store Marketing Guide

App Store Marketing Guide

Apple og Google justerer løbende på kravene til hvordan apps præsenteres på Apple App Store og Google Play. Og de ændrer hvordan apps placeres i søgeresultater. Vi lavede for noget tid siden en guide til App Store Marketing – men her er en opdateret guide til hvilket marketingmateriale, man skal have klar til app-launch, og hvordan man bedst prioriterer marketingsindsatsen, i forhold til at få flest downloads og de rigtige downloads.

Dette er en kombineret oversigt over de tekniske krav der er til marketings-materialet og et par gode råd for hvordan man bedst præsenterer ens app.

Der er et vist element af App Store Optimization (ASO) i nedenstående råd. Min holdning er, at en stor del af ASO (ligesom SEO) handler om at være “modtager-orienteret” i stedet for at være “afsender-orienteret”. At man så kan gå for langt ned af SEO-sporet, så disciplinen nærmer sig manipulation; det er også rigtigt.

Anyways; her er en liste over de vigtigste forhold, som man skal sørge for er på plads, når man skal publicere og markedsføre en app på Apple App Store og Google Play.

ASO Keywords

Det første I skal gøre er, at identificere det eller de centrale nøgleord, som brugerne forbinder med den service eller den løsning, som jeres app leverer. Måske har I allerede lavet en SEO-analyse på jeres website – og ellers er det at identificere hvilke søgeord brugere, der ikke kender jeres service, ville bruge til at finde en service, der løser det problem I løser. F.eks. kunne keywords for servicen Too Good To Go være “madspild”, “holdbarhed” eller “undgå mad spild”.

Det er vigtigt, at I har et eller flere ASO Keywords, som I er enige om er gode til at beskrive jeres service, før I skriver beskrivelsen af appen mv.

Appens navn

Appens navn skal være kort, fængende og, hvis muligt, indikere hvilket problem appen løser. Hvis det også kan indeholde det centrale keyword, er det en fordel. 

En apps navn vises på to måder: Det korte navn på telefonen (f.eks. “TooGoodToGo”) og det lange navn med keywords til App Store og Google Play (f.eks. “Too Good To Go: Undgå madspild”). 

I forhold til det lange navn, så er det ofte en god ide, at tilføje det centrale keyword, som f.eks. “Madspild” for Too Good To Go.

For appens korte navn er der også et par tips:

  • Undgå lange navne.
  • Undgå at anvende samme navn i app-ikonet og i appens navn.
  • Ofte skal virksomheden navn være en del af app-navnet. Igen skal man passe på med at være for afsender-orienteret. Vi ser ofte tilfælde hvor virksomhed X lancerer en ny service Y. Appen navngives så Y, men alle brugerne forbinder stadig løsningen med firmanavnet X. 
  • Det er svært at svare på hvor mange karakterer der kan være i appens korte navn, fordi pladsen til navnet afhænger af hvor stor brugerens telefon er og hvilke bogstaver der er i navnet. (Et “i” fylder mindre end et “M” og en ny iPhone X-skærm har flere pixels end en gammel iPhone 5’er). Regn med at det korte navn skal være max 12 karakterer.

Ikon

Efter navnet er app-ikonet det vigtigste enkeltstående element i forhold til at præsentere appen. App-ikonet bruges både på telefonen, i store’en og i eksternt marketingmateriale. App ikonet er det element, som binder apps sammen. Derfor skal app-ikonet ligesom et logo kunne fungere i vidt forskellige sammenhænge og det skal på samme tid være enkelt og let-genkendeligt. Det er ikke nok at app-ikonet fungerer godt på telefonen – det skal tænkes bredere. 

Det er også vigtigt, at der en sammenhæng imellem App-ikonets udtryk og selve appens interne design. Vi ser desværre ofte, at design af app og app-ikon er to adskilte processer. 

Vi skrev for noget tid siden en blogpost om gode app-ikoner – disse råd holder stadig. Jeg tror at det bedste råd er, at prioritere app-ikonet i designarbejdet og forsøge forholdsvist tidligt i processen at lægge sig fast på et app-ikon. 

Rent teknisk skal app-ikonet leveres til iOS og Android i måske 25 forskellige størrelser. Det kan derfor varmt anbefales at bruge en Sketch- eller Photoshop-makro eller et andet værktøj til at designe og levere app-ikonet i alle de påkrævede størrelser. 

Bemærk at man ikke kan publicere en app på hverken Android eller iOS uden at alle  app-ikon-størrelserne er der.

Ressourcer:

Skærmbilleder

I forhold til selve Apple App Store og Google Play, så er appens skærmbilleder det vigtigste element i forhold til at kunne vise brugeren hvilket problem appen løser og overbevise brugerne om, at det er den netop app de skal downloade og bruge. 

Det er i dag meget udbredt at have en kort tekst i toppen eller i bunden af skærmbillederne, som beskriver de primære features i appen. Det er typisk en god ide at lave en sådan tekst – og i de A/B-tests jeg har set, hvor man har testet skærmbilleder med og uden tekster er resultatet klart til “Med tekster”’s fordel. Det tvinger også app-teamet til ultrakort at formulere hvilken værdi appen skaber for dens brugere – det er altid godt. 

Skærmbillederne til både Google Play og Apple App Store skal leveres i nogle helt specifikke formater og størrelser – se Apples guide til skærmbilleder. Især Apple App Store er en smule besværlig idet Apple f.eks. kræver at skærmbillederne til iPhone X skal vises uden en knap hvorimod skærmbillederne til iPhone 7 skal have en knap, hvis telefonens ramme vises. Derudover skal der f.eks. iPad-skærmbilleder med til en iOS-upload, såfremt appen er lavet, så den kan afvikles som en native iPad app.

Det kan varmt anbefales at anvende en Photoshop eller Sketch macro eller template, for så er det bare så meget lettere at levere alle størrelser korrekt. 

Ressourcer: 

Android Feature Graphic

På Android skal der udover skærmbilleder også uploades et Feature Graphic-billede. Dette billede vises på Google Play på telefonen øverst på appens side. På den måde er Feature Graphic’en ligeså vigtig, eller måske vigtigere, end skærmbillederne.

Ressource:

Video

På det seneste har videoer fået en mere central placering på både Apple App Store og Google Play. Både ved at Apple overhovedet giver mulighed for at lægge videoer op, der er autoplay, antal videoer per app mv. 

På iOS er der krav om, at videoen kun viser brugen af appen – det er således ikke tilladt af Apple at vise en reklamevideo. På Android skal videoen ligge på YouTube. 

Ressource:

Kategorier

På både iOS og Android skal man vælge en kategori hvori appen placeres. I valg af kategori er der to forhold man skal overveje: 

  • I hvilken kategori vil brugeren forvente at finde appen
  • Hvor hård er konkurrencen i forhold til at ligge i top-10 over downloads på den valgte kategori

For et par år siden var betydningen af kategorierne vigtig, fordi en stor del af downloads på især Apple App Store skete fra top-10 lister. Derfor var det en stor fordel at vælge en kategori, hvor der ikke var den store konkurrence. I 2017 omlagde Apple App Store, så der var mere fokus på redaktionelle anbefalinger og på søgning. Derfor er min anbefaling at vælge den kategori, hvor brugerne vil forvente at finde appen.

iOS Keywords

Keywords bruges kun hos Apple App Store til at forbedre søgninger. Sørg for at alle ASO/SEO-keywords for appen er i listen over keywords.

Subtitle og short description

Både Apple og Google har en kort beskrivelse. Brug denne som en manchet, hvor I kort og præcist beskriver hvilket problem appen løser og hvad brugeren får ud af at anvende appen. Husk at få det eller de centrale ASO keywords med i den korte beskrivelse. 

Beskrivelse

Skriv gerne en god lang beskrivelsen af appen og af alle de fordele brugeren kan få ved at anvende appen. Og husk at få alle keywords med.

iOS Promotional Text

Promotional Text blev tilføjet til Apple App Store med den store omlægning i 2017. Ideen med Promotional Text er, at man som app-udgiver kan angive løbende nyheder og ændringer, som ikke kræver en app-upload. Promotional text har en prominent placering – og det kan anbefales herfra at ændre den en gang imellem.

Opdatering af apps / What’s New

Hver gang der laves en ny release af en app, er der en god mulighed for at fortælle om de seneste features og forbedringer i appen – og også gentage appens primære værdi for brugerne. Fordi What’s New-teksten står øverst oppe i App Store og fordi brugeren kan se den over listen af updates, så er det klogt ikke kun at skrive “Forbedringer og bugfixes”, men at gentage appens primære USP’er.

Opdatering af indhold – Apple er den besværlige

På Google Play kan man løbende opdatere og tilrette marketingmaterialet. 

På Apple App Store kan man kun opdatere indhold i forbindelse med en app-godkendelse – dvs. i forbindelse med en release af en ny version af appen. Det gør det betydeligt mere bøvlet at opdatere indhold på Apple App Store, så tjek marketingstekster og billeder til App Store en ekstra gang.

Apples godkendelsesproces – bedre end sit rygte

Apple har et, måske fortjent, dårligt ry i forhold til godkendelse af apps og app-opdaterigner. I Danmark husker folk især afvisningerne af Ekstrabladets app og forfatteren Peter Øvig Knudsens Hippie-bog, som begge ramte ind i en amerikansk moral i forhold til nøgenbilleder. Og folk kender historier om app-opdatering der venter 3 uger på en godkendelse, og så bare bliver afvist stort set uden en forklaring. 

Faktum er, at Apples godkendelsestid typisk er nede på 2-3 dage og at langt de fleste afvisninger enten skyldes tekniske problemer eller marketingbeskrivelser og -billeder, som Apple ikke mener svarer overens med det appen leverer. Det er selvfølgelig ikke sjovt, at få en app-uploads afvist af Apple, når man er under tidspres for at nå en release. Men, jeg vil mene at der oftest er gode argumenter for hvorfor Apple afviser.

Hos Android vender processen om: Alle apps der opfylder mindstekravene og et teknisk tjek bliver godkendt til publicering på Google Play. Derefter tjekker Google de apps som brugerne markerer som “inappropriate”. Der er dog pt rygter i markedet om, at Google snart indfører en godkendelsesmodel der minder om Apples. 

Brug hele paletten

En af de fejl vi oftest ser er, at ikke alle marketings-muligheder i de to stores udnyttes. F.eks. lægger man ikke alle de skærmbilleder op man kan, der er ingen Subtitle-tekst, det lange app-navn har ikke et keyword, der er ingen video, Android Feature Graphic’en får slet ikke det fokus den burde o.s.v. 

Et andet problem er, at man bruger en masse energi på at udvikle nye features til appen, men der lægges ikke nye skærmbilleder på stores eller der laves ikke beskrivelser af de nye features.

Hvor opdateres indhold – få adgang

For at kunne lægge marketingmateriale op, se downloads, se og besvare reviews skal man have adgang til de backends: 

På begge backends kan adgangen begrænses så man kun kan se marketingmateriale for en specifik app eller download- og brugs-statistik for en app. Så hvis du har ansvaret for et app-projekt, så er der ingen grund til at du ikke i det mindste har kigge-adgang til disse stores. 

Kom videre – ASO er din ven

Ovenstående guide er bare første skridt. Hvis du vil vide mere så brug Google til at finde mere materiale om ASO – eller find en god podcast om emnet. Der findes guides til alverdens små sub-optimeringer. Min erfaring er, at når først basis er på plads, så er det svært at forbedre tingene markant. Men hvis basis ikke er på plads, så kan det virkeligt være noget der hæmmer.


 
Af Jakob Mikkelsen
jakob@greenerpastures.dk
+45 70 26 00 69